donderdag 15 september 2016

Website design


Het ontwerp van een website voor een basischool.

The design of a website for a primary school.
www.leer-rijk.be

Geboortekaartje van Julie

Geboortekaartje in konijnen thema!

Birth announcement in rabbits theme!

De voorzijde van het kaartje en bijhorende tassen voor de meter en peter.

The front of the card and associated mugs for the godparents .


woensdag 20 januari 2016

Zeedraken

Heel soms als je veel geluk hebt, kan je op een heldere dag deze schuchtere wezens bewonderen. Bij de minste beweging of het zachtste geluid verdwijnen ze weer in de diepte van het kelpwoud.

Sometimes if you have a lot of luck, you can admire these timid creatures on a sunny day. At the slightest movement or the softest sounds they disappear back into the depth of the kelp forest.


maandag 18 januari 2016

Geboortekaartje

Binnenkort plaats ik nog een foto van het afgewerkte kaartje, hier zijn alvast de stappen ernaar toe!

Soon I will place a picture of the finished card, here are the steps to it!


 Geboorteschilderij